H2 za zdravlje, UV sterilizacija, Silver-ion maske CE višekratna upotreba - HHO Factory

H2 za zdravlje, UV sterilizacija, Silver-ion maske CE Višekratna upotreba 50 puta i više